Dobrodošli na ESF Platformu, mjesto na kojem možete pretražiti i prijaviti sve dostupne oblike podrške za organizacije civilnoga društva koje organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kako bi omogućila dodatno podizanje razine znanja, vještina i kompetencija organizacija civilnoga društva kroz kvalitetne radionice, predavanja, okrugle stolove i druge oblike podrške
 
 
 
 
 
 
Korisničko ime: *
Provjerite je li izabrano korisničko ime slobodno i udovoljava li zahtjevima
Provjera
 
Zaporka: *
 
Ponovi zaporku: *
 
 
 
 
OIB organizacije: *
Provjerite je li Vaša organizacija već unešena u bazu podataka
Provjera
 
Naziv organizacije: *
 
Adresa organizacije: *
 
Županija: *
 • - - -
 • Bjelovarsko-bilogorska
 • Brodsko-posavska
 • Dubrovačko-neretvanska
 • Grad Zagreb
 • Istarska
 • Karlovačka
 • Koprivničko-križevačka
 • Krapinsko-zagorska
 • Ličko-senjska
 • Međimurska
 • Osječko-baranjska
 • Požeško-slavonska
 • Primorsko-goranska
 • Šibensko-kninska
 • Sisačko-moslavačka
 • Splitsko-dalmatinska
 • Varaždinska
 • Virovitičko-podravska
 • Vukovarsko-srijemska
 • Zadarska
 • Zagrebačka
 
Grad: *
Pošta: *
 
 
Telefon: *
Mobitel: *
Telefaks:
 
E-pošta: *
 
Mrežna stranica:
 
 
IBAN: *
Banka:
 
 
Registrirana kod: *
 • - - -
 • Lokalna samouprava
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Ostalo
 • Trgovački sud
 • Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 • Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
 • Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 • Ured državne uprave u Gradu Zagrebu
 • Ured državne uprave u Istarskoj županiji
 • Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
 • Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
 • Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
 • Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
 • Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
 • Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
 • Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
 • Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
 • Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
 • Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 • Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
 • Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
 • Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
 • Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Registarski broj: *
 
Vrsta organizacije: *
 • - - -
 • Lokalna i podružna samouprava
 • Ostalo
 • Sindikat
 • Udruga
 • Ustanova
 • Vjerska organizacija
 • Zaklada
RNO: *
 
Godina osnutka: *
 • - - -
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962
 • 1961
 • 1960
 • 1959
 • 1958
 • 1957
 • 1956
 • 1955
 • 1954
 • 1953
 • 1952
 • 1951
 • 1950
 • 1949
 • 1948
 • 1947
 • 1946
 • 1945
 • 1944
Datum upisa: *
 
Odgovorna osoba: *
 
Spol: *
 • - - -
 • žensko
 • muško
Funkcija: *
 • - - -
 • član/-ica Izvršnog odbora
 • član/-ica Koordinacijskog odbora
 • član/-ica projektnog tima
 • član/-ica Upravnog odbora
 • Direktor/ica
 • Dopredsjednik/ica
 • Gradonačelnik/ica
 • Koordinator/ica
 • Načelnik/ica
 • Ovlašteni zastupnik/ica
 • Predsjednik/-ica Upravnog odbora
 • Predsjednik/ica
 • Ravnatelj/ica
 • Tajnik/ica
 • Upravitelj/ica
 • Voditelj/ica
 
Broj zaposlenih: *
Od toga muških: *
Ženskih: *
 
Broj volontera: *
Od toga muških: *
Ženskih: *
 
Prihodi u protekloj godini: *
 • - - -
 • 6.500
 • 6.501 - 40.000
 • 40.001 - 66.000
 • 66.001 - 132.000
 • 132.001 i više
Broj odobrenih podrški u protekloj godini: *
 
Djelatnost: *
 
Izravne korisničke skupine: *
 • - - -
 • Akademska zajednica
 • Azilanti
 • Beskućnici
 • Branitelji
 • Centri za socijalnu skrb
 • Darovita djeca
 • Djeca - opća populacija
 • Djeca bez roditeljske skrbi
 • Djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi
 • Djeca ratnih stradalnika
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Eksperimentatori konzumacije droga
 • Mali poduzetnici i obrtnici
 • Mladi – opća populacija
 • Mladi s posebnim potrebama
 • Mladi s poremećajem u ponašanju
 • Mladi s rizičnim oblicima ponašanja
 • Nacionalne institucije vlasti
 • Nacionalne manjine
 • Navijačke skupine
 • Nezaposleni
 • Novorođenčad
 • Obitelji
 • Obitelji i djeca branitelja
 • Obiteljski centri
 • Obrazovne ustanove
 • Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama
 • Opća populacija građana
 • Opća populacija pacijenata
 • Osobe s HIV/AIDS-om
 • Osobe s invaliditetom
 • Osobe s kroničnim bolestima
 • Ovisnici o alkoholu
 • Ovisnici o nikotinu
 • Ovisnici o opojnim drogama
 • Policijski službenici
 • Poljoprivrednici i ribari
 • Poslodavci
 • Poslovne organizacije
 • Potrošači
 • Povratnici u poratna područja
 • Pravosudni djelatnici
 • Psihički bolesnici
 • Raseljeni i izbjeglice
 • Regionalna ili lokalna samouprava
 • Roditelji
 • Roditelji djece s posebnim potrebama
 • Romi
 • Romska djeca i mladež
 • Ruralno stanovništvo
 • Samohrani roditelji i djeca samohranih roditelja
 • Seksualne manjine
 • Sindikati
 • Siromašne osobe
 • Stanovnici poslijeratnih zajednica
 • Starije i nemoćne osobe
 • Studenti
 • Trudnice
 • Turisti
 • Turistički djelatnici
 • Udruge i građanske inicijative
 • Umirovljenici
 • Ustanove pružatelji socijalne skrbi
 • Veterani
 • Višečlane obitelji
 • Zatvorenici
 • Zdravstvene ustanove
 • Žene
 • Žene s invaliditetom
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • Žrtve trgovine ljudima
 • Žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava
 
Neizravne korisničke skupine: *
 • - - -
 • Akademska zajednica
 • Azilanti
 • Beskućnici
 • Branitelji
 • Centri za socijalnu skrb
 • Darovita djeca
 • Djeca - opća populacija
 • Djeca bez roditeljske skrbi
 • Djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi
 • Djeca ratnih stradalnika
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Eksperimentatori konzumacije droga
 • Mali poduzetnici i obrtnici
 • Mladi – opća populacija
 • Mladi s posebnim potrebama
 • Mladi s poremećajem u ponašanju
 • Mladi s rizičnim oblicima ponašanja
 • Nacionalne institucije vlasti
 • Nacionalne manjine
 • Navijačke skupine
 • Nezaposleni
 • Novorođenčad
 • Obitelji
 • Obitelji i djeca branitelja
 • Obiteljski centri
 • Obrazovne ustanove
 • Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama
 • Opća populacija građana
 • Opća populacija pacijenata
 • Osobe s HIV/AIDS-om
 • Osobe s invaliditetom
 • Osobe s kroničnim bolestima
 • Ovisnici o alkoholu
 • Ovisnici o nikotinu
 • Ovisnici o opojnim drogama
 • Policijski službenici
 • Poljoprivrednici i ribari
 • Poslodavci
 • Poslovne organizacije
 • Potrošači
 • Povratnici u poratna područja
 • Pravosudni djelatnici
 • Psihički bolesnici
 • Raseljeni i izbjeglice
 • Regionalna ili lokalna samouprava
 • Roditelji
 • Roditelji djece s posebnim potrebama
 • Romi
 • Romska djeca i mladež
 • Ruralno stanovništvo
 • Samohrani roditelji i djeca samohranih roditelja
 • Seksualne manjine
 • Sindikati
 • Siromašne osobe
 • Stanovnici poslijeratnih zajednica
 • Starije i nemoćne osobe
 • Studenti
 • Trudnice
 • Turisti
 • Turistički djelatnici
 • Udruge i građanske inicijative
 • Umirovljenici
 • Ustanove pružatelji socijalne skrbi
 • Veterani
 • Višečlane obitelji
 • Zatvorenici
 • Zdravstvene ustanove
 • Žene
 • Žene s invaliditetom
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • Žrtve trgovine ljudima
 • Žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava
 
Osnovni tip aktivnosti: *
 • - - -
 • Aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
 • Besplatna pravna pomoć
 • Briga o osobama starije životne dobi, edukacija, tečajevi, radionice, druženja
 • Donatorske akcije i razvoj zakladništva
 • Humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)
 • Informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)
 • Istraživanje
 • Izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave
 • Izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga
 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva
 • Izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 • Javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika)
 • Kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina
 • Kulturno stvaralaštvo
 • Medijacija
 • Medijska produkcija i izdavaštvo
 • Organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju organiziranje likovne kolonije
 • Organiziranje likovne kolonije
 • Organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti)
 • Osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi
 • Poduzetničke i proizvodne aktivnosti
 • Poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice
 • Preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja
 • Promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova
 • Pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika, prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući
 • Radne terapije
 • Rehabilitacija i terapijska intervencija
 • Savjetovanje i psihosocijalna podrška
 • Suradnja s lokalnim institucijama
 • Športska natjecanja
 • Športske aktivnosti djece i mladih
 • Tehničke aktivnosti djece i mladih
 • Umrežavanje
 • Unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb
 • Unaprjeđenje turističke ponude
 • Usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)
 • Usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)
 • Usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)
 • Usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva
 • Usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja
 • Usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)
 • Zastupanje pred sudovima
 
Dodatni tip aktivnosti: *
 • - - -
 • Aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
 • Besplatna pravna pomoć
 • Briga o osobama starije životne dobi, edukacija, tečajevi, radionice, druženja
 • Donatorske akcije i razvoj zakladništva
 • Humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)
 • Informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)
 • Istraživanje
 • Izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave
 • Izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga
 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva
 • Izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 • Javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika)
 • Kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina
 • Kulturno stvaralaštvo
 • Medijacija
 • Medijska produkcija i izdavaštvo
 • Organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju organiziranje likovne kolonije
 • Organiziranje likovne kolonije
 • Organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti)
 • Osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi
 • Poduzetničke i proizvodne aktivnosti
 • Poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice
 • Preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja
 • Promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova
 • Pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika, prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući
 • Radne terapije
 • Rehabilitacija i terapijska intervencija
 • Savjetovanje i psihosocijalna podrška
 • Suradnja s lokalnim institucijama
 • Športska natjecanja
 • Športske aktivnosti djece i mladih
 • Tehničke aktivnosti djece i mladih
 • Umrežavanje
 • Unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb
 • Unaprjeđenje turističke ponude
 • Usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)
 • Usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)
 • Usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)
 • Usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva
 • Usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja
 • Usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)
 • Zastupanje pred sudovima