Dobrodošli na financijskepodrške.hr, mjesto na kojem možete pretražiti rezultate financiranja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, dobiti uvid u sve otvorene natječaje te poslati prijavu na odabrane natječaje
Nacionalna Zaklada za razvoj Civilnoga društva
 

Zašto?

 
Financijskepodrške.hr su moderan mrežni alat pokrenut sa ciljem bolje preglednosti i lakšeg odabira natječaja objavljenih za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, te pojednostavljivanja postupka prijave. Elektroničke prijave smanjit će količinu papira inače uobičajenu za klasično prijavljivanje te rezultirati brojnim administrativnim pogodnostima za prijavitelje i velikom prednošću za okoliš.

Komu?

 
Financijskepodrške.hr organizacijama civilnoga društva nude brži pronalazak natječaja te jednostavnije prijavljivanje, a zainteresiranoj javnosti mogućnost pretraživanja i uvida u rezultate odobrenih financiranih podrški projektima i programima organizacija civilnoga društva.

Kako?

 
Za slanje prijave na neki od objavljenih natječaja, potrebna je najprije registriracija potencijalnog prijavitelja na financijskimpodrškama.hr, a potom odabir natječaj te prijava. Prijava se smatra uspješno poslanom ako su zadovoljena sljedeća dva preduvjeta: ispunjen i predan prijavni obrazac na financijskimpodrškama.hr s priloženom svom propisanom dokumentacijom u elektroničkom obliku, a potom i poštom na zadanu adresu poslan ovjeren i od ovlaštene osobe potpisan dokument za verifikaciju e-prijave.

Da, ali...?

 
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo, uputite pitanja putem obrasca za kontakt.
 
 
Ime i prezime
Organizacija/institucija
Adresa e-pošte
Pitanje